Senaste uppdateringen :
25/01/2021
Antibiotikum   Meropenem Vaborbactam  
Injektion
Lösningars stabilitet Stabilitet i blandningar Faktorer som påverkar stabiliteten Inkompatibiliteter Administreringssätt Hänvisningar Pdf
   Molekylstruktur  

Varunamn   Varunamn     

Angivna handelsnamn på läkemedel är enbart vägledande då formulering inklusive hjälpämnen kan variera mellan länder och tillverkare

Vaborem Förenta Staterna
Lösningars stabilitet   Injektion   Lösningars stabilitet : Meropenem Vaborbactam     
Ingen uppgift

  Mentions Légales