Poslední aktualizace :
18/01/2021
Antibiotikas   Meropenem Vaborbactam  
Įpurškimas
Tirpalų stabilumas Mišinių stabilumas Stabilumą lemiantys veiksniai Nesuderinamumas Leidimo būdai Bibliografija Pdf
   Cheminė sandara  

Prekinis pavadinimas   Prekinis pavadinimas     

Trade names are indicative and excipients composition can be different depending on the country and manufacturers

Vaborem Jungtinės Amerikos Valstijos
Tirpalų stabilumas   Įpurškimas   Tirpalų stabilumas : Meropenem Vaborbactam     
Nėra duomenų

  Mentions Légales