Siste oppdatering :
25/01/2021
Antibiotika   Meropenem Vaborbactam  
Injeksjon
Oppløsningsstabilitet Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Uforlikeligheter Administrasjonsmåte Referanser Pdf
   Kjemisk struktur  

Handelsnavn   Handelsnavn     

Handelsnavn er veiledende og sammensetning av hjelpestoffer kan være forskjellig avhengig av land og produsent

Vaborem USA
Oppløsningsstabilitet   Injeksjon   Oppløsningsstabilitet : Meropenem Vaborbactam     
Ingen opplysninger

  Mentions Légales