Последно актуализиране :
25/01/2021
Антибиотик   Meropenem Vaborbactam  
Инжекция/Инжекционен
Стабилност на разтвори Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Несъвместимости Път на въвеждане Библиография Pdf
   Химична структура  

Търговско наименование   Търговско наименование     

Търговските имена са примерни и съставът на помощните вещества може да бъде различен в зависимост от държавата и лабораториите

Vaborem Съединени Американски щати / САЩ
Стабилност на разтвори   Инжекция/Инжекционен   Стабилност на разтвори : Meropenem Vaborbactam     
Няма данни

  Mentions Légales