Posledná aktualizácia :
10/08/2022
Antimykotikum   Posaconazole  
Injekcia
Stabilita roztokov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Spôsob podania Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Obchodný názov   Obchodný názov     

Obchodné názvy sú orientačné, a zloženie pomocných látok sa môže líšiť v závislosti od krajiny a výrobcu.

Noxafil Argentína, Francúzsko, Nemecko, Rumunsko, Spojené štáty Americké, Švajčiarsko, Veľká Británia
Posanol Kanada
Stabilita roztokov   Injekcia   Stabilita roztokov : Posaconazole     
Obal Rozpúšťadlo Koncentrácia Teplota Uchovávanie Časová dĺžka Odkazy na lieteratúru
Nešpecifikované 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 1 mg/ml 2-8°C Nešpecifikované
24 Hodín
4380
Údaje o stabilite od výrobcu

Nešpecifikované 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 2 mg/ml 2-8°C Nešpecifikované
24 Hodín
4380
Údaje o stabilite od výrobcu

Nešpecifikované 0,45 % chlorid sodný 1 mg/ml 2-8°C Nešpecifikované
24 Hodín
4380
Údaje o stabilite od výrobcu

Nešpecifikované 0,45 % chlorid sodný 2 mg/ml 2-8°C Nešpecifikované
24 Hodín
4380
Údaje o stabilite od výrobcu

Nešpecifikované 0,45% chlorid sodný (a) 5% glukóza 1 mg/ml 2-8°C Nešpecifikované
24 Hodín
4380
Údaje o stabilite od výrobcu

Nešpecifikované 0,45% chlorid sodný (a) 5% glukóza 2 mg/ml 2-8°C Nešpecifikované
24 Hodín
4380
Údaje o stabilite od výrobcu


  Mentions Légales