Последно актуализиране :
10/08/2022
Противогъбично средство   Posaconazole  
Инжекция/Инжекционен
Стабилност на разтвори Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Съвместимост Път на въвеждане Библиография Pdf
   Химична структура  

Търговско наименование   Търговско наименование     

Търговските имена са примерни и съставът на помощните вещества може да бъде различен в зависимост от държавата и лабораториите

Noxafil Аржентина, Великобритания, Германия, Румъния, Съединени Американски щати / САЩ, Франция, Швейцария
Posanol Канада
Стабилност на разтвори   Инжекция/Инжекционен   Стабилност на разтвори : Posaconazole     
Контейнер Разтворител Концентрация Температура Съхранение Продължителност Библиография
Не е уточнено NaCl 0,9% or Glucose 5% 1 mg/ml 2-8°C Не е уточнено
24 Час
4380
Данни за стабилност на производителя

Не е уточнено NaCl 0,9% or Glucose 5% 2 mg/ml 2-8°C Не е уточнено
24 Час
4380
Данни за стабилност на производителя

Не е уточнено Sodium chloride 0,45% 1 mg/ml 2-8°C Не е уточнено
24 Час
4380
Данни за стабилност на производителя

Не е уточнено Sodium chloride 0,45% 2 mg/ml 2-8°C Не е уточнено
24 Час
4380
Данни за стабилност на производителя

Не е уточнено NaCl 0,45% Glucose 5% 1 mg/ml 2-8°C Не е уточнено
24 Час
4380
Данни за стабилност на производителя

Не е уточнено NaCl 0,45% Glucose 5% 2 mg/ml 2-8°C Не е уточнено
24 Час
4380
Данни за стабилност на производителя


  Mentions Légales