Τελευταία ενημέρωση :
10/08/2022
Αντιμυκητικό   Posaconazole  
Ενέσιμο
Σταθερότητα διαλυμάτων Σταθερότητα σε μίγματα Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Συμβατότητες Τρόπος χορήγησης Βιβλιογραφία Pdf
   χημική δομή  

Εμπορική ονομασία   Εμπορική ονομασία     

Οι εμπορικές ονομασίες είναι ενδεικτικές και η σύνθεση των εκδόχων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και τα εργαστήρια

Noxafil Αργεντινή, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Η.Π.Α., Μεγάλη Βρετανία, Ρουμανία
Posanol Καναδάς
Σταθερότητα διαλυμάτων   Ενέσιμο   Σταθερότητα διαλυμάτων : Posaconazole     
Υποδοχέας Διαλυτικό Συγκέντρωση Θερμοκρασία Αποθήκευση Διάρκεια Βιβλιογραφία
Απροσδιόριστο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 1 mg/ml 2-8°C Απροσδιόριστο
24 Ώρα
4380
Δεδομένα σταθερότητας του κατασκευαστή/ών

Απροσδιόριστο NaCl 0,9% ή Γλυκόζη 5% 2 mg/ml 2-8°C Απροσδιόριστο
24 Ώρα
4380
Δεδομένα σταθερότητας του κατασκευαστή/ών

Απροσδιόριστο Χλωριούχο νάτριο 0,45% 1 mg/ml 2-8°C Απροσδιόριστο
24 Ώρα
4380
Δεδομένα σταθερότητας του κατασκευαστή/ών

Απροσδιόριστο Χλωριούχο νάτριο 0,45% 2 mg/ml 2-8°C Απροσδιόριστο
24 Ώρα
4380
Δεδομένα σταθερότητας του κατασκευαστή/ών

Απροσδιόριστο NaCl 0,45% Γλυκόζη 5% 1 mg/ml 2-8°C Απροσδιόριστο
24 Ώρα
4380
Δεδομένα σταθερότητας του κατασκευαστή/ών

Απροσδιόριστο NaCl 0,45% Γλυκόζη 5% 2 mg/ml 2-8°C Απροσδιόριστο
24 Ώρα
4380
Δεδομένα σταθερότητας του κατασκευαστή/ών


  Mentions Légales