Posledná aktualizácia :
27/09/2020
Rôzne   Diazoxide  
Perorálny roztok
Stabilita farmaceutických prípravkov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Inkompatibility Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Perorálny roztok
Stabilita farmaceutických prípravkov   Perorálny roztok   Stabilita farmaceutických prípravkov : Diazoxide     
Obal Pôvod Pomocná látka Teplota Uchovávanie Časová dĺžka Odkazy na lieteratúru
Plastová fľaša Kapsuly 500 mg
Proglycem®
Oral Mix® >> 50 mL
23-27°C Chránené pred svetlom
90 Dní
4313
Plastová fľaša Prášok 500 mg
® = ?
Glycerol 0.75 mL
Oral Mix SF® >> 50 mL
23-27°C Chránené pred svetlom
90 Dní
4313
Plastová fľaša Prášok 500 mg
® = ?
Glycerol 0.75 mL
Oral Mix® >> 50 mL
23-27°C Chránené pred svetlom
90 Dní
4313
Plastová fľaša Kapsuly 500 mg
Proglycem®
Oral Mix SF® >> 50 mL
23-27°C Chránené pred svetlom
90 Dní
4313
Plastová fľaša Prášok 500 mg
® = ?
Glycerol 0.75 mL
Oral Mix® >> 50 mL
3-7°C Chránené pred svetlom
90 Dní
4313
Plastová fľaša Prášok 500 mg
® = ?
Glycerol 0.75 mL
Oral Mix SF® >> 50 mL
3-7°C Chránené pred svetlom
90 Dní
4313
Plastová fľaša Kapsuly 500 mg
Proglycem®
Oral Mix SF® >> 50 mL
3-7°C Chránené pred svetlom
90 Dní
4313
Plastová fľaša Kapsuly 500 mg
Proglycem®
Oral Mix® >> 50 mL
3-7°C Chránené pred svetlom
90 Dní
4313
Injekčná striekačka Kapsuly 10 mg
Proglycem®
Oral Mix® >> 1 mL
23-27°C Chránené pred svetlom
90 Dní
4313
Injekčná striekačka Kapsuly 10 mg
Proglycem®
Oral Mix SF® >> 1 mL
23-27°C Chránené pred svetlom
90 Dní
4313
Injekčná striekačka Prášok 10 mg
® = ?
Glycerol 0.015 mL
Oral Mix® >> 1 mL
23-27°C Chránené pred svetlom
90 Dní
4313
Injekčná striekačka Prášok 10 mg
® = ?
Glycerol 0.015 mL
Oral Mix SF® >> 1 mL
23-27°C Chránené pred svetlom
90 Dní
4313
Injekčná striekačka Kapsuly 10 mg
Proglycem®
Oral Mix® >> 1 mL
3-7°C Chránené pred svetlom
90 Dní
4313
Injekčná striekačka Kapsuly 10 mg
Proglycem®
Oral Mix SF® >> 1 mL
3-7°C Chránené pred svetlom
90 Dní
4313
Injekčná striekačka Prášok 10 mg
® = ?
Glycerol 0.015 mL
Oral Mix® >> 1 mL
3-7°C Chránené pred svetlom
90 Dní
4313
Injekčná striekačka Prášok 10 mg
® = ?
Glycerol 0.015 mL
Oral Mix SF® >> 1 mL
3-7°C Chránené pred svetlom
90 Dní
4313

  Mentions Légales