Последно актуализиране :
27/09/2020
Други   Diazoxide  
Орален разтвор
Стабилност на лекарствени препарати Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Несъвместимости Библиография Pdf
   Химична структура  

Орален разтвор
Стабилност на лекарствени препарати   Орален разтвор   Стабилност на лекарствени препарати : Diazoxide     
Контейнер Origine Помощно вещество Температура Съхранение Продължителност Библиография
Пластмасова бутилка Капсула 500 mg
Proglycem®
Oral Mix® >> 50 mL
23-27°C Защита от светлина
90 Ден
4313
Пластмасова бутилка Прах 500 mg
® = ?
Глицерин 0.75 mL
Oral Mix SF® >> 50 mL
23-27°C Защита от светлина
90 Ден
4313
Пластмасова бутилка Прах 500 mg
® = ?
Глицерин 0.75 mL
Oral Mix® >> 50 mL
23-27°C Защита от светлина
90 Ден
4313
Пластмасова бутилка Капсула 500 mg
Proglycem®
Oral Mix SF® >> 50 mL
23-27°C Защита от светлина
90 Ден
4313
Пластмасова бутилка Прах 500 mg
® = ?
Глицерин 0.75 mL
Oral Mix® >> 50 mL
3-7°C Защита от светлина
90 Ден
4313
Пластмасова бутилка Прах 500 mg
® = ?
Глицерин 0.75 mL
Oral Mix SF® >> 50 mL
3-7°C Защита от светлина
90 Ден
4313
Пластмасова бутилка Капсула 500 mg
Proglycem®
Oral Mix SF® >> 50 mL
3-7°C Защита от светлина
90 Ден
4313
Пластмасова бутилка Капсула 500 mg
Proglycem®
Oral Mix® >> 50 mL
3-7°C Защита от светлина
90 Ден
4313
Спринцовка Капсула 10 mg
Proglycem®
Oral Mix® >> 1 mL
23-27°C Защита от светлина
90 Ден
4313
Спринцовка Капсула 10 mg
Proglycem®
Oral Mix SF® >> 1 mL
23-27°C Защита от светлина
90 Ден
4313
Спринцовка Прах 10 mg
® = ?
Глицерин 0.015 mL
Oral Mix® >> 1 mL
23-27°C Защита от светлина
90 Ден
4313
Спринцовка Прах 10 mg
® = ?
Глицерин 0.015 mL
Oral Mix SF® >> 1 mL
23-27°C Защита от светлина
90 Ден
4313
Спринцовка Капсула 10 mg
Proglycem®
Oral Mix® >> 1 mL
3-7°C Защита от светлина
90 Ден
4313
Спринцовка Капсула 10 mg
Proglycem®
Oral Mix SF® >> 1 mL
3-7°C Защита от светлина
90 Ден
4313
Спринцовка Прах 10 mg
® = ?
Глицерин 0.015 mL
Oral Mix® >> 1 mL
3-7°C Защита от светлина
90 Ден
4313
Спринцовка Прах 10 mg
® = ?
Глицерин 0.015 mL
Oral Mix SF® >> 1 mL
3-7°C Защита от светлина
90 Ден
4313

  Mentions Légales