Τελευταία ενημέρωση :
27/09/2020
Λοιπά   Diazoxide  
Πόσιμο διάλυμα
Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων Σταθερότητα σε μίγματα Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Ασυμβατότητες Βιβλιογραφία Pdf
   χημική δομή  

Πόσιμο διάλυμα
Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων   Πόσιμο διάλυμα   Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων : Diazoxide     
Υποδοχέας Origine Έκδοχο Θερμοκρασία Αποθήκευση Διάρκεια Βιβλιογραφία
Πλαστικό μπουκάλι Κάψουλα 500 mg
Proglycem®
Oral Mix® >> 50 mL
23-27°C Προστατεύετε από το φως
90 Ημέρα
4313
Πλαστικό μπουκάλι Σκόνη 500 mg
® = ?
Γλυκερίνη 0.75 mL
Oral Mix SF® >> 50 mL
23-27°C Προστατεύετε από το φως
90 Ημέρα
4313
Πλαστικό μπουκάλι Σκόνη 500 mg
® = ?
Γλυκερίνη 0.75 mL
Oral Mix® >> 50 mL
23-27°C Προστατεύετε από το φως
90 Ημέρα
4313
Πλαστικό μπουκάλι Κάψουλα 500 mg
Proglycem®
Oral Mix SF® >> 50 mL
23-27°C Προστατεύετε από το φως
90 Ημέρα
4313
Πλαστικό μπουκάλι Σκόνη 500 mg
® = ?
Γλυκερίνη 0.75 mL
Oral Mix® >> 50 mL
3-7°C Προστατεύετε από το φως
90 Ημέρα
4313
Πλαστικό μπουκάλι Σκόνη 500 mg
® = ?
Γλυκερίνη 0.75 mL
Oral Mix SF® >> 50 mL
3-7°C Προστατεύετε από το φως
90 Ημέρα
4313
Πλαστικό μπουκάλι Κάψουλα 500 mg
Proglycem®
Oral Mix SF® >> 50 mL
3-7°C Προστατεύετε από το φως
90 Ημέρα
4313
Πλαστικό μπουκάλι Κάψουλα 500 mg
Proglycem®
Oral Mix® >> 50 mL
3-7°C Προστατεύετε από το φως
90 Ημέρα
4313
Σύριγγα Κάψουλα 10 mg
Proglycem®
Oral Mix® >> 1 mL
23-27°C Προστατεύετε από το φως
90 Ημέρα
4313
Σύριγγα Κάψουλα 10 mg
Proglycem®
Oral Mix SF® >> 1 mL
23-27°C Προστατεύετε από το φως
90 Ημέρα
4313
Σύριγγα Σκόνη 10 mg
® = ?
Γλυκερίνη 0.015 mL
Oral Mix® >> 1 mL
23-27°C Προστατεύετε από το φως
90 Ημέρα
4313
Σύριγγα Σκόνη 10 mg
® = ?
Γλυκερίνη 0.015 mL
Oral Mix SF® >> 1 mL
23-27°C Προστατεύετε από το φως
90 Ημέρα
4313
Σύριγγα Κάψουλα 10 mg
Proglycem®
Oral Mix® >> 1 mL
3-7°C Προστατεύετε από το φως
90 Ημέρα
4313
Σύριγγα Κάψουλα 10 mg
Proglycem®
Oral Mix SF® >> 1 mL
3-7°C Προστατεύετε από το φως
90 Ημέρα
4313
Σύριγγα Σκόνη 10 mg
® = ?
Γλυκερίνη 0.015 mL
Oral Mix® >> 1 mL
3-7°C Προστατεύετε από το φως
90 Ημέρα
4313
Σύριγγα Σκόνη 10 mg
® = ?
Γλυκερίνη 0.015 mL
Oral Mix SF® >> 1 mL
3-7°C Προστατεύετε από το φως
90 Ημέρα
4313

  Mentions Légales