Τελευταία ενημέρωση :
18/07/2024
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 588  
τύπος : εφημερίδα

Ερευνητικές ομάδες : West Point - Merck and Co
Συγγραφείς : O'Brien MJ, Portnoff JB, Cohen EM.
τίτλος : Cefoxitin sodium compatibility with intravenous infusions and additives.
αριθμός : Am J Hosp Pharm ; 36: 33-38. 1979

Επίπεδο αποδείξεων : 
Η φυσική σταθερότητα : 
Χημική Σταθερότητα : 
Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης - ανιχνευτής υπεριώδους
άλλες μέθοδοι : 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
Δεν υπάρχουν πληροφορίες

  Mentions Légales