Poslední aktualizace :
10/07/2024
Odkazy   Odkazy 588  
typ : noviny

výzkumné týmy : West Point - Merck and Co
Autor : O'Brien MJ, Portnoff JB, Cohen EM.
titul : Cefoxitin sodium compatibility with intravenous infusions and additives.
Référence : Am J Hosp Pharm ; 36: 33-38. 1979

Úroveň důkazu : 
Fyzikální stabilita : 
chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie - detekce UV
jiné metody : 
Komentáře : 

Seznamy
žádná data

  Mentions Légales