Последно актуализиране :
16/06/2024
Библиография   Библиография 588  
Вид : Списание

Изследователски екипи : West Point - Merck and Co
Автори : O'Brien MJ, Portnoff JB, Cohen EM.
Заглавие : Cefoxitin sodium compatibility with intravenous infusions and additives.
Референция : Am J Hosp Pharm ; 36: 33-38. 1979

Ниво на доказателства : 
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Високоефективна Тънкослойна хроматография - ултравиолетов детектор
Други методи : 
Коментари : 

Списък с лекарства
Няма данни

  Mentions Légales