Siste oppdatering :
09/12/2023
Referanser   Referanser 4686  
Type : Labratorium

Forskerteamet :
Forfattere :
Tittel : Pertuzumab (Perjeta®) - Summary of Product Characteristics.
Nummer : Roche Products Ltd. 2022

Nivå of Evidence : 
Stabilitetsopplysninger fra produsent
Fysisk stabilitet : 
Kjemisk stabilitet : 
Andre metoder : 
Kommentarer : 

Lister
InjeksjonPertuzumab Kreft narkotika
Faktorer som påvirker stabiliteten Oppløsningsmiddel Glukose 5 % Induserer Degradasjon
Oppløsningsstabilitet Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 1.6 & 3 mg/ml 2-8°C Beskyttes mot lys
30 Dag
Oppløsningsstabilitet Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 1.6 & 3 mg/ml 30°C Beskyttes mot lys
24 Tid
Oppløsningsstabilitet Polyolefin Natriumklorid 0,9 % 1.6 & 3 mg/ml 2-8°C Beskyttes mot lys
30 Dag
Oppløsningsstabilitet Polyolefin Natriumklorid 0,9 % 1.6 & 3 mg/ml 30°C Beskyttes mot lys
24 Tid
Uforenlig + Glukose 5 %

  Mentions Légales