Zadnji put ažurirano :
24/05/2023
Bibliografija   Bibliografija 4686  
Vrsta : Laboratorija

Istraživačkih timova :
Autor :
Naslov : Pertuzumab (Perjeta®) - Summary of Product Characteristics.
Référence : Roche Products Ltd. 2022

Razina dokaza : 
Podaci proizvođača o stabilnosti
Fizička stabilnost : 
Kemijska stabilnost : 
Ostale metode : 
Komentari : 

Liste
InjekcijaPertuzumab Lijek protiv karcinoma
Stabilizacijski faktor Sredstvo za rastapanje Glukoza 5% Izaziva Degradacija
Stabilizacija rješenja Polivinilklorid Natrijumkorid 0,9% 1.6 & 3 mg/ml 2-8°C Zaštićeno od svjetlosti
30 Dan
Stabilizacija rješenja Polivinilklorid Natrijumkorid 0,9% 1.6 & 3 mg/ml 30°C Zaštićeno od svjetlosti
24 Sat
Stabilizacija rješenja Poliolefin Natrijumkorid 0,9% 1.6 & 3 mg/ml 2-8°C Zaštićeno od svjetlosti
30 Dan
Stabilizacija rješenja Poliolefin Natrijumkorid 0,9% 1.6 & 3 mg/ml 30°C Zaštićeno od svjetlosti
24 Sat
Inkompatibilan + Glukoza 5%

  Mentions Légales