Viimane versioon :
16/06/2024
Viited   Viited 4686  
Tüüp : Labor

Uurimisrühmad :
Autor :
Pealkiri : Pertuzumab (Perjeta®) - Summary of Product Characteristics.
Publikatsioon : Roche Products Ltd. 2022

Tõendite tase : 
Tootja info stabiilsuse kohta
Füüsikaline stabiilsus : 
Keemiline püsivus : 
Muud meetodid : 
Kommentaarid : 

Ingredientide nimekiri
SüsteravimPertuzumab Vähiravimite
Stabiilsust mõjutavad faktorid Lahusti Glükoos 5% Indutseerib Degradatsioon
Stabiilsus lahustes Polüvinüülkloriid Naatriumkloriid 0.9% 1.6 & 3 mg/ml 2-8°C Kaitsta valguse eest
30 Päev
Stabiilsus lahustes Polüvinüülkloriid Naatriumkloriid 0.9% 1.6 & 3 mg/ml 30°C Kaitsta valguse eest
24 Tund
Stabiilsus lahustes Polüolefiin Naatriumkloriid 0.9% 1.6 & 3 mg/ml 2-8°C Kaitsta valguse eest
30 Päev
Stabiilsus lahustes Polüolefiin Naatriumkloriid 0.9% 1.6 & 3 mg/ml 30°C Kaitsta valguse eest
24 Tund
Sobimatu + Glükoos 5%

  Mentions Légales