Senaste uppdateringen :
21/01/2021
Hänvisningar   Hänvisningar 4477  
Typ : Tidningen

Forskargrupper : Cambridge - Amgen Inc, USA
Författare : Crampton S, Polozoxa A, Asbury D, Lueras A, Breslin P, Hippenmeyer J, Litkowski J,,Goss M.
Titel : Stability of the trastuzumab biosimilar ABP 980 compared to reference product after intravenous bag preparation, transport and storage at various temperatures, concentration and stress conditions.
Hänvisningar : GaBI Journal ; 9, 1: 5-13. 2020

Evidensgrad : 
Biologisk analys
Fysikalisk stabilitet : 
Partikelräkning Protein: Gelfiltrering (SEC) Protein: Dynamisk ljusspridning 
Kemisk stabilitet : 
Ultraviolett spektrometri
Protein: jonkromatografi
Kapillärelektrofores
Andra metoder : 
Kommentarer : 

Förteckning över substanser
InjektionTrastuzumab Cancerläkemedel
Lösningars stabilitet Polyolefin Natriumklorid 0,9 % 0,3 mg/ml 30°C Skyddas från ljus
48 Timma
Biologiskt likartat
Lösningars stabilitet Polyolefin Natriumklorid 0,9 % 3,8 mg/ml 2-8°C Skyddas från ljus
35 Dag
Biologiskt likartat

  Mentions Légales