Posledná aktualizácia :
21/01/2021
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 4477  
Typ : Časopis

Výskumné tímy : Cambridge - Amgen Inc, USA
Autori : Crampton S, Polozoxa A, Asbury D, Lueras A, Breslin P, Hippenmeyer J, Litkowski J,,Goss M.
Titul : Stability of the trastuzumab biosimilar ABP 980 compared to reference product after intravenous bag preparation, transport and storage at various temperatures, concentration and stress conditions.
Référence : GaBI Journal ; 9, 1: 5-13. 2020

Úroveň dôkazu : 
Biologická analýza
Fyzikálna stabilita : 
Počítanie častíc Proteín: rozmerovo vylučovacia chromatografia (gélová chromatografia) Proteín: dynamický rozptyl svetla 
Chemická stabilita : 
Ultrafialová spektrometria
Proteíny: iónová chromatografia
Kapilárna elektroforéza
Iné metódy : 
Komentáre : 

Zoznam zlúčenín
InjekciaTrastuzumab Protinádorová liečba
Stabilita roztokov Polyolefín 0,9% chlorid sodný 0,3 mg/ml 30°C Chránené pred svetlom
48 Hodín
Biologicky podobný liek
Stabilita roztokov Polyolefín 0,9% chlorid sodný 3,8 mg/ml 2-8°C Chránené pred svetlom
35 Dní
Biologicky podobný liek

  Mentions Légales