Последно актуализиране :
21/01/2021
Библиография   Библиография 4477  
Вид : Списание

Изследователски екипи : Cambridge - Amgen Inc, USA
Автори : Crampton S, Polozoxa A, Asbury D, Lueras A, Breslin P, Hippenmeyer J, Litkowski J,,Goss M.
Заглавие : Stability of the trastuzumab biosimilar ABP 980 compared to reference product after intravenous bag preparation, transport and storage at various temperatures, concentration and stress conditions.
Референция : GaBI Journal ; 9, 1: 5-13. 2020

Ниво на доказателства : 
Биологичен анализ
физическа стабилност : 
Преброяване на частиците Протеин: ексклузионна хроматография Протеин: динамично разсейване на светината 
Химическа стабилност : 
лтравиолетова спектрометрия
Протеини: йонна хроматография
капилярна електрофореза
Други методи : 
Коментари : 

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенTrastuzumab противораково лекарство
Стабилност на разтвори Полиолефин Sodium chloride 0,9% 0,3 mg/ml 30°C Защита от светлина
48 Час
биоподобното
Стабилност на разтвори Полиолефин Sodium chloride 0,9% 3,8 mg/ml 2-8°C Защита от светлина
35 Ден
биоподобното

  Mentions Légales