Senaste uppdateringen :
21/01/2021
Hänvisningar   Hänvisningar 4439  
Typ : Tidningen
Internet länkar : 10.3390/nu11030559

Forskargrupper : Poznan - Faculty of Pharmacy
Författare : Stawny M, Gostynska A, Dettlaff K, Jelinska A, Główka E, Ogrodowczyk M.
Titel : Effect of Lipid Emulsion on Stability of Ampicillin in Total Parenteral Nutrition.
Hänvisningar : Nutrients ; 11: 559. 2019

Evidensgrad : 
Fysikalisk stabilitet : 
Kemisk stabilitet : 
Andra metoder : 
Kommentarer : 

Förteckning över substanser
Ingen uppgift

  Mentions Légales