Последно актуализиране :
18/01/2021
Библиография   Библиография 4439  
Вид : Списание
Уеб връзка : 10.3390/nu11030559

Изследователски екипи : Poznan - Faculty of Pharmacy
Автори : Stawny M, Gostynska A, Dettlaff K, Jelinska A, Główka E, Ogrodowczyk M.
Заглавие : Effect of Lipid Emulsion on Stability of Ampicillin in Total Parenteral Nutrition.
Референция : Nutrients ; 11: 559. 2019

Ниво на доказателства : 
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Други методи : 
Коментари : 

Списък с лекарства
Няма данни

  Mentions Légales