Τελευταία ενημέρωση :
22/01/2021
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4439  
τύπος : εφημερίδα
σύνδεση στο internet : 10.3390/nu11030559

Ερευνητικές ομάδες : Poznan - Faculty of Pharmacy
Συγγραφείς : Stawny M, Gostynska A, Dettlaff K, Jelinska A, Główka E, Ogrodowczyk M.
τίτλος : Effect of Lipid Emulsion on Stability of Ampicillin in Total Parenteral Nutrition.
αριθμός : Nutrients ; 11: 559. 2019

Επίπεδο αποδείξεων : 
Η φυσική σταθερότητα : 
Χημική Σταθερότητα : 
άλλες μέθοδοι : 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
Δεν υπάρχουν πληροφορίες

  Mentions Légales