Τελευταία ενημέρωση :
11/06/2021
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4429  
τύπος : εφημερίδα
σύνδεση στο internet : http://dx.doi.org/10.1097/MD.0000000000003824

Ερευνητικές ομάδες : Hubei - Dongfeng Hospital, Hubei University of Medicine
Συγγραφείς : Fang B-X, Li P, Shi X-Y, Chen F.C, Wang L.H.
τίτλος : Incompatibilities of lornoxicam with 4 antiemetic medications in polyolefin bags during simulated intravenous administration.
αριθμός : Medicine ; 95:25(e3824) 2016

Επίπεδο αποδείξεων : 
Η φυσική σταθερότητα : 
Οπτική εξέταση 
Χημική Σταθερότητα : 
άλλες μέθοδοι : 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
Δεν υπάρχουν πληροφορίες

  Mentions Légales