Последно актуализиране :
11/06/2021
Библиография   Библиография 4429  
Вид : Списание
Уеб връзка : http://dx.doi.org/10.1097/MD.0000000000003824

Изследователски екипи : Hubei - Dongfeng Hospital, Hubei University of Medicine
Автори : Fang B-X, Li P, Shi X-Y, Chen F.C, Wang L.H.
Заглавие : Incompatibilities of lornoxicam with 4 antiemetic medications in polyolefin bags during simulated intravenous administration.
Референция : Medicine ; 95:25(e3824) 2016

Ниво на доказателства : 
физическа стабилност : 
Визуалната проверка 
Химическа стабилност : 
Други методи : 
Коментари : 

Списък с лекарства
Няма данни

  Mentions Légales