Τελευταία ενημέρωση :
27/09/2020
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4376  
τύπος : εφημερίδα

Ερευνητικές ομάδες : Cincinnati - University of Cincinnati Medical Center, The James L. Winkle College of Pharmacy
Συγγραφείς : Shi Z, Abruzzo T, Wanasathop A, Li S K.
τίτλος : Compatibility of Melphalan in Iodinated Contrast Media.
αριθμός : Int J Pharm Compound ;24,1:83-85 2020

Επίπεδο αποδείξεων : 
Δεν έχει αξιολογηθεί
Η φυσική σταθερότητα : 
Χημική Σταθερότητα : 
άλλες μέθοδοι : 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
Δεν υπάρχουν πληροφορίες

  Mentions Légales