Последно актуализиране :
30/09/2020
Библиография   Библиография 4376  
Вид : Списание

Изследователски екипи : Cincinnati - University of Cincinnati Medical Center, The James L. Winkle College of Pharmacy
Автори : Shi Z, Abruzzo T, Wanasathop A, Li S K.
Заглавие : Compatibility of Melphalan in Iodinated Contrast Media.
Референция : Int J Pharm Compound ;24,1:83-85 2020

Ниво на доказателства : 
Не е класиран
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Други методи : 
Коментари : 

Списък с лекарства
Няма данни

  Mentions Légales