Siste oppdatering :
16/06/2024
Referanser   Referanser 310  
Type : Journal
Internett-koblingen : http://www.ajhp.org/cgi/content/abstract/48/3/510

Forskerteamet : Saint Paul - Saint-Paul Ramsey Medical Center
Forfattere : Markowsky SJ, Kohls PR, Ehresman D, Leppik I.
Tittel : Compatibility and pH variability of four injectable phenytoin sodium products.
Nummer : Am J Hosp Pharm ; 48: 510-514. 1991

Nivå of Evidence : 
Fysisk stabilitet : 
Kjemisk stabilitet : 
Andre metoder : 
Kommentarer : 

Lister
InjeksjonPhenytoin sodium Antiepileptika
Oppløsningsstabilitet Ikke angitt Natriumklorid 0,9 % 9,2 & 18,4 mg/ml 25°C Ikke angitt
2 Tid

  Mentions Légales