Последно актуализиране :
08/05/2024
Библиография   Библиография 310  
Вид : Списание
Уеб връзка : http://www.ajhp.org/cgi/content/abstract/48/3/510

Изследователски екипи : Saint Paul - Saint-Paul Ramsey Medical Center
Автори : Markowsky SJ, Kohls PR, Ehresman D, Leppik I.
Заглавие : Compatibility and pH variability of four injectable phenytoin sodium products.
Референция : Am J Hosp Pharm ; 48: 510-514. 1991

Ниво на доказателства : 
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Други методи : 
Коментари : 

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенPhenytoin sodium Антиепилептик
Стабилност на разтвори Не е уточнено Sodium chloride 0,9% 9,2 & 18,4 mg/ml 25°C Не е уточнено
2 Час

  Mentions Légales