Laatste update :
28/02/2024
Literatuur   Literatuur 310  
Type : Artikel
Internetlink : http://www.ajhp.org/cgi/content/abstract/48/3/510

Onderzoeksgroepen : Saint Paul - Saint-Paul Ramsey Medical Center
Auteur : Markowsky SJ, Kohls PR, Ehresman D, Leppik I.
Titel : Compatibility and pH variability of four injectable phenytoin sodium products.
Nummer : Am J Hosp Pharm ; 48: 510-514. 1991

Niveau van bewijs : 
Fysische stabiliteit : 
Chemische stabiliteit : 
Andere methoden : 
Reacties : 

Stoffenlijst
Injecteerbaar geneesmiddelPhenytoin sodium Anti-epilepticum
Stabiliteit in oplossing Niet gespecificeerd Natriumchloride 0,9% 9,2 & 18,4 mg/ml 25°C Niet gespecificeerd
2 Uur

  Mentions Légales