Posledná aktualizácia :
11/06/2021
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 1984  
Typ : Časopis
Internetový odkaz : http://www.ajhp.org/cgi/content/abstract/62/2/182

Výskumné tímy : Clermont-Ferrand - University Hospital Gabriel Monpied, Department of Pharmacy
Autori : Bagel-Boithias S, Sautou-Miranda V, Bourdeaux D, Tramier V, Boyer A, Chopineau J.
Titul : Leaching of diethylhexyl phtalate from multilayer tubing into etoposide infusion solutions.
Référence : Am J Health-Syst Pharm ; 62: 182-188. 2005

Úroveň dôkazu : 
Neposudzované
Fyzikálna stabilita : 
Chemická stabilita : 
Iné metódy : 
Komentáre : 
Neposudzované: iba faktor ovplyvňujúci stabilitu

Zoznam zlúčenín
InjekciaEtoposide Protinádorová liečba
Faktory ovplyvňujúce stabilitu Obal Polyvinylchlorid (PVC) Indukuje Vyplavenie/extrakcia

  Mentions Légales