Τελευταία ενημέρωση :
11/06/2021
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 1984  
τύπος : εφημερίδα
σύνδεση στο internet : http://www.ajhp.org/cgi/content/abstract/62/2/182

Ερευνητικές ομάδες : Clermont-Ferrand - University Hospital Gabriel Monpied, Department of Pharmacy
Συγγραφείς : Bagel-Boithias S, Sautou-Miranda V, Bourdeaux D, Tramier V, Boyer A, Chopineau J.
τίτλος : Leaching of diethylhexyl phtalate from multilayer tubing into etoposide infusion solutions.
αριθμός : Am J Health-Syst Pharm ; 62: 182-188. 2005

Επίπεδο αποδείξεων : 
Δεν έχει αξιολογηθεί
Η φυσική σταθερότητα : 
Χημική Σταθερότητα : 
άλλες μέθοδοι : 
Σχόλια : 
Δεν έχει αξιολογηθεί: μόνο παράγοντας που επηρεάζει την σταθερότητα

Καταστάσεις
ΕνέσιμοEtoposide φάρμακο κατά του καρκίνου
Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Υποδοχέας Πολυβινυλοχλωρίδιο Προκαλεί Κατανομή

  Mentions Légales