Последно актуализиране :
11/06/2021
Библиография   Библиография 1984  
Вид : Списание
Уеб връзка : http://www.ajhp.org/cgi/content/abstract/62/2/182

Изследователски екипи : Clermont-Ferrand - University Hospital Gabriel Monpied, Department of Pharmacy
Автори : Bagel-Boithias S, Sautou-Miranda V, Bourdeaux D, Tramier V, Boyer A, Chopineau J.
Заглавие : Leaching of diethylhexyl phtalate from multilayer tubing into etoposide infusion solutions.
Референция : Am J Health-Syst Pharm ; 62: 182-188. 2005

Ниво на доказателства : 
Не е класиран
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Други методи : 
Коментари : 
Не е класиран: само фактор, повлияващ стабилността

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенEtoposide противораково лекарство
Фактори, повлияващи стабилността Контейнер Поливинил хлорид Предизвиква Разтваряне

  Mentions Légales