Posledná aktualizácia :
16/06/2024
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 1452  
Typ : Časopis

Výskumné tímy : Friedberg - Fresenius Kabi, Innovation Centre i.v. Therapies
Autori : Muller HJ, Howe K, Frank C, Haker I.
Titul : Stability of cefazolin, cefotiam, cefuroxime, cefotaxime, ceftriaxone and ceftazidime in normal saline solutions, stored in a new IV container made of Biofine*.
Référence : Eur Hosp Pharm ; 6: 17-23. 2000

Úroveň dôkazu : 
Úroveň dôkazov D
Fyzikálna stabilita : 
Vizuálna kontrola Turbidimetria Počítanie častíc 
Chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia - detektor s diódovým poľom
Stabilita definovaná ako 90% počiatočnej koncentrácie
Iné metódy : 
Komentáre : 
Schopnosť určiť stabilitu nedostatočne hodnotenáosť určiť stabilitu nedostatočne hodnotená

Zoznam zlúčenín
InjekciaCefazolin sodium Antibiotikum
Stabilita roztokov Sklo 0,9% chlorid sodný 10 mg/ml 2-8°C Chránené pred svetlom
28 Dní
Stabilita roztokov Sklo 0,9% chlorid sodný 10 mg/ml 25°C Nešpecifikované
7 Dní
Stabilita roztokov Polyolefín 0,9% chlorid sodný 10 mg/ml 2-8°C Chránené pred svetlom
28 Dní
Stabilita roztokov Polyolefín 0,9% chlorid sodný 10 mg/ml 25°C Nešpecifikované
7 Dní
InjekciaCefotaxime sodium Antibiotikum
Stabilita roztokov Sklo 0,9% chlorid sodný 20 mg/ml 2-8°C Chránené pred svetlom
24 Hodín
Stabilita roztokov Sklo 0,9% chlorid sodný 20 mg/ml 25°C Nešpecifikované
24 Hodín
Stabilita roztokov Polyolefín 0,9% chlorid sodný 20 mg/ml 2-8°C Chránené pred svetlom
24 Hodín
Stabilita roztokov Polyolefín 0,9% chlorid sodný 20 mg/ml 25°C Nešpecifikované
24 Hodín
InjekciaCeftazidime Antibiotikum
Stabilita roztokov Sklo 0,9% chlorid sodný 20 mg/ml 2-8°C Chránené pred svetlom
10 Dní
Stabilita roztokov Sklo 0,9% chlorid sodný 20 mg/ml 25°C Nešpecifikované
2 Dní
Stabilita roztokov Polyolefín 0,9% chlorid sodný 20 mg/ml 2-8°C Chránené pred svetlom
10 Dní
Stabilita roztokov Polyolefín 0,9% chlorid sodný 20 mg/ml 25°C Nešpecifikované
2 Dní
InjekciaCeftriaxone disodium Antibiotikum
Stabilita roztokov Sklo 0,9% chlorid sodný 20 mg/ml 2-8°C Chránené pred svetlom
28 Dní
Stabilita roztokov Sklo 0,9% chlorid sodný 20 mg/ml 25°C Nešpecifikované
5 Dní
Stabilita roztokov Polyolefín 0,9% chlorid sodný 20 mg/ml 2-8°C Chránené pred svetlom
28 Dní
Stabilita roztokov Polyolefín 0,9% chlorid sodný 20 mg/ml 25°C Nešpecifikované
5 Dní
InjekciaCefuroxime sodium Antibiotikum
Stabilita roztokov Sklo 0,9% chlorid sodný 7,5 mg/ml 2-8°C Chránené pred svetlom
7 Dní
Stabilita roztokov Sklo 0,9% chlorid sodný 7,5 mg/ml 25°C Nešpecifikované
24 Hodín
Stabilita roztokov Polyolefín 0,9% chlorid sodný 7,5 mg/ml 2-8°C Chránené pred svetlom
7 Dní
Stabilita roztokov Polyolefín 0,9% chlorid sodný 7,5 mg/ml 25°C Nešpecifikované
24 Hodín

  Mentions Légales