Τελευταία ενημέρωση :
16/06/2024
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 1452  
τύπος : εφημερίδα

Ερευνητικές ομάδες : Friedberg - Fresenius Kabi, Innovation Centre i.v. Therapies
Συγγραφείς : Muller HJ, Howe K, Frank C, Haker I.
τίτλος : Stability of cefazolin, cefotiam, cefuroxime, cefotaxime, ceftriaxone and ceftazidime in normal saline solutions, stored in a new IV container made of Biofine*.
αριθμός : Eur Hosp Pharm ; 6: 17-23. 2000

Επίπεδο αποδείξεων : 
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων D
Η φυσική σταθερότητα : 
Οπτική εξέταση Νεφελομετρία Καταμέτρηση σωματιδίων 
Χημική Σταθερότητα : 
Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης - ανιχνευτής συστοιχίας διόδων
Η Σταθερότητα ορίζεται ως το 90% της αρχικής συγκέντρωσης
άλλες μέθοδοι : 
Σχόλια : 
Η ικανότητα σταθερότητας προσδιορίζεται ανεπαρκώς

Καταστάσεις
ΕνέσιμοCefazolin sodium Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Ύαλος Χλωριούχο νάτριο 0,9% 10 mg/ml 2-8°C Προστατεύετε από το φως
28 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ύαλος Χλωριούχο νάτριο 0,9% 10 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
7 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυολεφίνη Χλωριούχο νάτριο 0,9% 10 mg/ml 2-8°C Προστατεύετε από το φως
28 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυολεφίνη Χλωριούχο νάτριο 0,9% 10 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
7 Ημέρα
ΕνέσιμοCefotaxime sodium Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Ύαλος Χλωριούχο νάτριο 0,9% 20 mg/ml 2-8°C Προστατεύετε από το φως
24 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ύαλος Χλωριούχο νάτριο 0,9% 20 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
24 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυολεφίνη Χλωριούχο νάτριο 0,9% 20 mg/ml 2-8°C Προστατεύετε από το φως
24 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυολεφίνη Χλωριούχο νάτριο 0,9% 20 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
24 Ώρα
ΕνέσιμοCeftazidime Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Ύαλος Χλωριούχο νάτριο 0,9% 20 mg/ml 2-8°C Προστατεύετε από το φως
10 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ύαλος Χλωριούχο νάτριο 0,9% 20 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
2 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυολεφίνη Χλωριούχο νάτριο 0,9% 20 mg/ml 2-8°C Προστατεύετε από το φως
10 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυολεφίνη Χλωριούχο νάτριο 0,9% 20 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
2 Ημέρα
ΕνέσιμοCeftriaxone disodium Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Ύαλος Χλωριούχο νάτριο 0,9% 20 mg/ml 2-8°C Προστατεύετε από το φως
28 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ύαλος Χλωριούχο νάτριο 0,9% 20 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
5 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυολεφίνη Χλωριούχο νάτριο 0,9% 20 mg/ml 2-8°C Προστατεύετε από το φως
28 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυολεφίνη Χλωριούχο νάτριο 0,9% 20 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
5 Ημέρα
ΕνέσιμοCefuroxime sodium Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Ύαλος Χλωριούχο νάτριο 0,9% 7,5 mg/ml 2-8°C Προστατεύετε από το φως
7 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ύαλος Χλωριούχο νάτριο 0,9% 7,5 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
24 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυολεφίνη Χλωριούχο νάτριο 0,9% 7,5 mg/ml 2-8°C Προστατεύετε από το φως
7 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυολεφίνη Χλωριούχο νάτριο 0,9% 7,5 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
24 Ώρα

  Mentions Légales