Последно актуализиране :
16/06/2024
Библиография   Библиография 1452  
Вид : Списание

Изследователски екипи : Friedberg - Fresenius Kabi, Innovation Centre i.v. Therapies
Автори : Muller HJ, Howe K, Frank C, Haker I.
Заглавие : Stability of cefazolin, cefotiam, cefuroxime, cefotaxime, ceftriaxone and ceftazidime in normal saline solutions, stored in a new IV container made of Biofine*.
Референция : Eur Hosp Pharm ; 6: 17-23. 2000

Ниво на доказателства : 
Степен на доказаност D
физическа стабилност : 
Визуалната проверка турбидиметрия Преброяване на частиците 
Химическа стабилност : 
Високоефективна Тънкослойна хроматография - диоден детектор
Стабилност, определена като 90% от първоначалната концентрация
Други методи : 
Коментари : 
Неадекватно оценена способност да показва стабилност

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенCefazolin sodium Антибиотик
Стабилност на разтвори Стъкло Sodium chloride 0,9% 10 mg/ml 2-8°C Защита от светлина
28 Ден
Стабилност на разтвори Стъкло Sodium chloride 0,9% 10 mg/ml 25°C Не е уточнено
7 Ден
Стабилност на разтвори Полиолефин Sodium chloride 0,9% 10 mg/ml 2-8°C Защита от светлина
28 Ден
Стабилност на разтвори Полиолефин Sodium chloride 0,9% 10 mg/ml 25°C Не е уточнено
7 Ден
Инжекция/ИнжекционенCefotaxime sodium Антибиотик
Стабилност на разтвори Стъкло Sodium chloride 0,9% 20 mg/ml 2-8°C Защита от светлина
24 Час
Стабилност на разтвори Стъкло Sodium chloride 0,9% 20 mg/ml 25°C Не е уточнено
24 Час
Стабилност на разтвори Полиолефин Sodium chloride 0,9% 20 mg/ml 2-8°C Защита от светлина
24 Час
Стабилност на разтвори Полиолефин Sodium chloride 0,9% 20 mg/ml 25°C Не е уточнено
24 Час
Инжекция/ИнжекционенCeftazidime Антибиотик
Стабилност на разтвори Стъкло Sodium chloride 0,9% 20 mg/ml 2-8°C Защита от светлина
10 Ден
Стабилност на разтвори Стъкло Sodium chloride 0,9% 20 mg/ml 25°C Не е уточнено
2 Ден
Стабилност на разтвори Полиолефин Sodium chloride 0,9% 20 mg/ml 2-8°C Защита от светлина
10 Ден
Стабилност на разтвори Полиолефин Sodium chloride 0,9% 20 mg/ml 25°C Не е уточнено
2 Ден
Инжекция/ИнжекционенCeftriaxone disodium Антибиотик
Стабилност на разтвори Стъкло Sodium chloride 0,9% 20 mg/ml 2-8°C Защита от светлина
28 Ден
Стабилност на разтвори Стъкло Sodium chloride 0,9% 20 mg/ml 25°C Не е уточнено
5 Ден
Стабилност на разтвори Полиолефин Sodium chloride 0,9% 20 mg/ml 2-8°C Защита от светлина
28 Ден
Стабилност на разтвори Полиолефин Sodium chloride 0,9% 20 mg/ml 25°C Не е уточнено
5 Ден
Инжекция/ИнжекционенCefuroxime sodium Антибиотик
Стабилност на разтвори Стъкло Sodium chloride 0,9% 7,5 mg/ml 2-8°C Защита от светлина
7 Ден
Стабилност на разтвори Стъкло Sodium chloride 0,9% 7,5 mg/ml 25°C Не е уточнено
24 Час
Стабилност на разтвори Полиолефин Sodium chloride 0,9% 7,5 mg/ml 2-8°C Защита от светлина
7 Ден
Стабилност на разтвори Полиолефин Sodium chloride 0,9% 7,5 mg/ml 25°C Не е уточнено
24 Час

  Mentions Légales