Viimane versioon :
16/06/2024
Viited   Viited 1452  
Tüüp : Ajaleht

Uurimisrühmad : Friedberg - Fresenius Kabi, Innovation Centre i.v. Therapies
Autor : Muller HJ, Howe K, Frank C, Haker I.
Pealkiri : Stability of cefazolin, cefotiam, cefuroxime, cefotaxime, ceftriaxone and ceftazidime in normal saline solutions, stored in a new IV container made of Biofine*.
Publikatsioon : Eur Hosp Pharm ; 6: 17-23. 2000

Tõendite tase : 
Tõenduspõhisuse tase D
Füüsikaline stabiilsus : 
Visuaalne kontroll Turbidimeetria Osakeste loendamine 
Keemiline püsivus : 
Kõrgsurve vedelik-kromatograafia - dioodjadadetektor või jadadiooddetektor
Stabiilsus määratletud kui 90% esialgsest kontsentratsioonist
Muud meetodid : 
Kommentaarid : 
Stabiilsuse näitamise võime ebaadekvaatselt hinnatud

Ingredientide nimekiri
SüsteravimCefazolin sodium Antibiootikum
Stabiilsus lahustes Klaas Naatriumkloriid 0.9% 10 mg/ml 2-8°C Kaitsta valguse eest
28 Päev
Stabiilsus lahustes Klaas Naatriumkloriid 0.9% 10 mg/ml 25°C Pole täpsustatud
7 Päev
Stabiilsus lahustes Polüolefiin Naatriumkloriid 0.9% 10 mg/ml 2-8°C Kaitsta valguse eest
28 Päev
Stabiilsus lahustes Polüolefiin Naatriumkloriid 0.9% 10 mg/ml 25°C Pole täpsustatud
7 Päev
SüsteravimCefotaxime sodium Antibiootikum
Stabiilsus lahustes Klaas Naatriumkloriid 0.9% 20 mg/ml 2-8°C Kaitsta valguse eest
24 Tund
Stabiilsus lahustes Klaas Naatriumkloriid 0.9% 20 mg/ml 25°C Pole täpsustatud
24 Tund
Stabiilsus lahustes Polüolefiin Naatriumkloriid 0.9% 20 mg/ml 2-8°C Kaitsta valguse eest
24 Tund
Stabiilsus lahustes Polüolefiin Naatriumkloriid 0.9% 20 mg/ml 25°C Pole täpsustatud
24 Tund
SüsteravimCeftazidime Antibiootikum
Stabiilsus lahustes Klaas Naatriumkloriid 0.9% 20 mg/ml 2-8°C Kaitsta valguse eest
10 Päev
Stabiilsus lahustes Klaas Naatriumkloriid 0.9% 20 mg/ml 25°C Pole täpsustatud
2 Päev
Stabiilsus lahustes Polüolefiin Naatriumkloriid 0.9% 20 mg/ml 2-8°C Kaitsta valguse eest
10 Päev
Stabiilsus lahustes Polüolefiin Naatriumkloriid 0.9% 20 mg/ml 25°C Pole täpsustatud
2 Päev
SüsteravimCeftriaxone disodium Antibiootikum
Stabiilsus lahustes Klaas Naatriumkloriid 0.9% 20 mg/ml 2-8°C Kaitsta valguse eest
28 Päev
Stabiilsus lahustes Klaas Naatriumkloriid 0.9% 20 mg/ml 25°C Pole täpsustatud
5 Päev
Stabiilsus lahustes Polüolefiin Naatriumkloriid 0.9% 20 mg/ml 2-8°C Kaitsta valguse eest
28 Päev
Stabiilsus lahustes Polüolefiin Naatriumkloriid 0.9% 20 mg/ml 25°C Pole täpsustatud
5 Päev
SüsteravimCefuroxime sodium Antibiootikum
Stabiilsus lahustes Klaas Naatriumkloriid 0.9% 7,5 mg/ml 2-8°C Kaitsta valguse eest
7 Päev
Stabiilsus lahustes Klaas Naatriumkloriid 0.9% 7,5 mg/ml 25°C Pole täpsustatud
24 Tund
Stabiilsus lahustes Polüolefiin Naatriumkloriid 0.9% 7,5 mg/ml 2-8°C Kaitsta valguse eest
7 Päev
Stabiilsus lahustes Polüolefiin Naatriumkloriid 0.9% 7,5 mg/ml 25°C Pole täpsustatud
24 Tund

  Mentions Légales