Cập nhật lần cuối :
16/01/2021
Bảng về tính tương kỵ   Bảng về tính tương kỵ  
Tạo các bảng tương kị của chính bạn cho khoa của bạn. Nhập tên bệnh viện của bạn, tên khoa, chọn các phân tử thuốc thường được sử dụng trong khoa, rồi xác nhân. Bạn sẽ nhận được một bảng tương kị đã được cá nhân hóa theo nhu cầu của bạn.

Nhập tên bệnh viện của bạn


Nhập tên khoa liên quan:


Chọn một phân tử trong danh sách rồi nhấn nút (+)

Các phân tử lựa chọn:
  Mentions Légales