Senaste uppdateringen :
16/01/2021
Tabell över inkompatibiliteter   Tabell över inkompatibiliteter  
Skapa din egen tabell över inkompatibiliteter som är relevanta i din vårdinrättning. Fyll i sjukhusets namn, avdelning/klinik samt de läkemedelssubstanser som oftast används samt klicka på OK. Du får härigenom din egen tabell över inkompatibiliteter.

Fyll i namnet på ditt sjukhus :


Fyll i namnet på den avdelning/klinik som avses :


Välj en substans från listan och klicka på (+)symbolen

Valda substanser :
  Mentions Légales