Laatste update :
16/01/2021
Tabel met verenigbaarheden   Tabel met verenigbaarheden  
Maak uw eigen onverenigbaarhedentabel, specifiek voor de afdeling. Vul de naam van het ziekenhuis in, de naam van de (verpeeg)afdeling, kies de geneesmiddelen die het meest gebruikt worden en klik op OK. Er wordt een specifieke tabel gegenereerd die op A3 kan worden afgedrukt.

Naam van het ziekenhuis


Naam van de (verpleeg)afdeling


Kies een geneesmiddel en klik op de (+) toets

Gekozen stoffen
  Mentions Légales