Cập nhật lần cuối :
10/07/2024
Thuốc ức chế miễn dịch   Tacrolimus  
Dung dịch uống
Dạng tiêm Thuốc nhỏ mắt
Tính ổn định của các chế phẩm Độ ổn định khi trộn lẫn Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định Khả năng tương thích Tài liệu tham khảo Pdf
   Cấu trúc hóa học  

Dung dịch uống
Tính ổn định của các chế phẩm   Dung dịch uống   Tính ổn định của các chế phẩm : Tacrolimus     
Bao bì Nguyên bản Tá dược Nhiệt độ Bảo quản Thời gian ổn định Mục lục
Thủy tinh Viên nang 30 mg
Prograf®
OraPlus® / si rô đơn (1:1) >> 60 ml
24-26°C Tránh ánh sáng
56 Ngày
2436

Thủy tinh Bột 15 mg
® = ?
Polysorbat 80 3,24 µl
Oral Mix® >> 30 ml
25°C Tránh ánh sáng
90 Ngày
3946

Thủy tinh Viên nang 15 mg
Prograf®
Oral Mix® >> 30 ml
25°C Tránh ánh sáng
90 Ngày
3946

Thủy tinh Bột 15 mg
® = ?
Polysorbat 80 3,24 µl
Oral Mix® >> 30 ml
5°C Tránh ánh sáng
90 Ngày
3946

Thủy tinh Viên nang 15 mg
Prograf®
Oral Mix® >> 30 ml
5°C Tránh ánh sáng
90 Ngày
3946

Lọ nhựa Bột 150 mg
® = ? (Fagron)
SyrSpend SF PH4® >> 150 ml
2-8°C Tránh ánh sáng
90 Ngày
3846

Lọ nhựa Bột 75 mg
® = ?
SyrSpend SF PH4® >> 150 ml
2-8°C Không rõ
90 Ngày
4177

Lọ nhựa Bột 150 mg
® = ? (Fagron)
SyrSpend SF PH4® >> 150 ml
20-25°C Tránh ánh sáng
90 Ngày
3846

Lọ nhựa Viên nang 30mg
Prograf®
Nước pha tiêm 5ml
OraPlus® / OraSweet® (1:1) >>30ml
23-26°C Tránh ánh sáng
120 Ngày
2789

Lọ nhựa Viên nang 30 mg
Prograf®
OraPlus® / si rô đơn (1:1) >> 60 ml
24-26°C Tránh ánh sáng
56 Ngày
2436

Ống tiêm bằng nhựa polypropylen đường uống Bột 0,5 mg
® = ?
Polysorbat 80 1,08 µl
Oral Mix® >> 1 ml
25°C Tránh ánh sáng
90 Ngày
3946

Ống tiêm bằng nhựa polypropylen đường uống Viên nang 0,5 mg
Prograf®
Oral Mix® >> 1 ml
25°C Tránh ánh sáng
90 Ngày
3946

Ống tiêm bằng nhựa polypropylen đường uống Bột 0,5 mg
® = ?
Polysorbat 80 1.08 µl
Oral Mix® >> 1 ml
5°C Tránh ánh sáng
90 Ngày
3946

Ống tiêm bằng nhựa polypropylen đường uống Viên nang 0,5 mg
Prograf®
Oral Mix® >> 1 ml
5°C Tránh ánh sáng
90 Ngày
3946

Novelia® Bột 1 mg
Kolliphor EL® 80 mg
Ethanol 23,8 µL
NaH2PO4 2,45 mg
Na2HPO4 0,181 mg
Natri hyaluronat 7,35 mg
NaCl 0,9% >> 5 mL
2-8°C Không rõ
270 Ngày
4673
Novelia® Bột 5 mg
Kolliphor EL® 400 mg
Ethanol 119 µL
NaH2PO4 2,25 mg
Na2HPO4 0,167 mg
Natri hyaluronat 6,75 mg
NaCl 0,9% >> 5 mL
2-8°C Không rõ
270 Ngày
4673

  Mentions Légales