Zadnji put ažurirano :
16/06/2024
Imunosupresori   Tacrolimus  
Oralna otopina
Injekcija Kapi za oko
Stabilnost farmaceutskih pripravaka Stabilnost mješavine Stabilizacijski faktor Kompatibilnosti Bibliografija Pdf
   Kemijska struktura  

Oralna otopina
Stabilnost farmaceutskih pripravaka   Oralna otopina     Stabilnost farmaceutskih pripravaka : Tacrolimus     
Kontejner Origine Pomoćna tvar Temperatura Konzerviranje Trajanje stabilnosti Bibliografija
čaša Kapsula 30 mg
Prograf®
OraPlus® / sirup simplex (1:1) >> 60 ml
24-26°C Zaštićeno od svjetlosti
56 Dan
2436

čaša Prašak 15 mg
® = ?
Polisorbat 80 3,24 µl
Oral Mix® >> 30 ml
25°C Zaštićeno od svjetlosti
90 Dan
3946

čaša Kapsula 15 mg
Prograf®
Oral Mix® >> 30 ml
25°C Zaštićeno od svjetlosti
90 Dan
3946

čaša Prašak 15 mg
® = ?
Polisorbat 80 3,24 µl
Oral Mix® >> 30 ml
5°C Zaštićeno od svjetlosti
90 Dan
3946

čaša Kapsula 15 mg
Prograf®
Oral Mix® >> 30 ml
5°C Zaštićeno od svjetlosti
90 Dan
3946

Plastična boca Prašak 150 mg
® = ? (Fagron)
SyrSpend SF PH4® >> 150 ml
2-8°C Zaštićeno od svjetlosti
90 Dan
3846

Plastična boca Prašak 75 mg
® = ?
SyrSpend SF PH4® >> 150 ml
2-8°C Nespecifičan
90 Dan
4177

Plastična boca Prašak 150 mg
® = ? (Fagron)
SyrSpend SF PH4® >> 150 ml
20-25°C Zaštićeno od svjetlosti
90 Dan
3846

Plastična boca Kapsula 30mg
Prograf®
Voda za injekcije 5ml
OraPlus® / OraSweet® (1:1) >>30ml
23-26°C Zaštićeno od svjetlosti
120 Dan
2789

Plastična boca Kapsula 30 mg
Prograf®
OraPlus® / sirup simplex (1:1) >> 60 ml
24-26°C Zaštićeno od svjetlosti
56 Dan
2436

šprica Prašak 0,5 mg
® = ?
Polisorbat 80 1,08 µl
Oral Mix® >> 1 ml
25°C Zaštićeno od svjetlosti
90 Dan
3946

šprica Kapsula 0,5 mg
Prograf®
Oral Mix® >> 1 ml
25°C Zaštićeno od svjetlosti
90 Dan
3946

šprica Prašak 0,5 mg
® = ?
Polisorbat 80 1.08 µl
Oral Mix® >> 1 ml
5°C Zaštićeno od svjetlosti
90 Dan
3946

šprica Kapsula 0,5 mg
Prograf®
Oral Mix® >> 1 ml
5°C Zaštićeno od svjetlosti
90 Dan
3946

Novelia® Prašak 1 mg
Kolliphor EL® 80 mg
Etanol 23,8 µL
NaH2PO4 2,45 mg
Na2HPO4 0,181 mg
Natrijev hijaluronat 7,35 mg
NaCl 0.9% >> 5 mL
2-8°C Nespecifičan
270 Dan
4673
Novelia® Prašak 5 mg
Kolliphor EL® 400 mg
Etanol 119 µL
NaH2PO4 2,25 mg
Na2HPO4 0,167 mg
Natrijev hijaluronat 6,75 mg
NaCl 0.9% >> 5 mL
2-8°C Nespecifičan
270 Dan
4673

  Mentions Légales