Последно актуализиране :
10/07/2024
Имунопотискащ   Tacrolimus  
Орален разтвор
Инжекция/Инжекционен Капки за очи
Стабилност на лекарствени препарати Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Съвместимост Библиография Pdf
   Химична структура  

Орален разтвор
Стабилност на лекарствени препарати   Орален разтвор   Стабилност на лекарствени препарати : Tacrolimus     
Контейнер Origine Помощно вещество Температура Съхранение Продължителност на стабилността Библиография
Стъкло Капсула 30 mg
Prograf®
Ораплюс® / захарен сироп (1:1) >> 60 ml
24-26°C Защита от светлина
56 Ден
2436

Стъкло Прах 15 mg
® = ?
Полисорбат 80 3,24 µl
Oral Mix® >> 30 ml
25°C Защита от светлина
90 Ден
3946

Стъкло Капсула 15 mg
Prograf®
Oral Mix® >> 30 ml
25°C Защита от светлина
90 Ден
3946

Стъкло Прах 15 mg
® = ?
Полисорбат 80 3,24 µl
Oral Mix® >> 30 ml
5°C Защита от светлина
90 Ден
3946

Стъкло Капсула 15 mg
Prograf®
Oral Mix® >> 30 ml
5°C Защита от светлина
90 Ден
3946

Пластмасова бутилка Прах 150 mg
® = ? (Fagron)
SyrSpend SF PH4® >> 150 ml
2-8°C Защита от светлина
90 Ден
3846

Пластмасова бутилка Прах 75 mg
® = ?
SyrSpend SF PH4® >> 150 ml
2-8°C Не е уточнено
90 Ден
4177

Пластмасова бутилка Прах 150 mg
® = ? (Fagron)
SyrSpend SF PH4® >> 150 ml
20-25°C Защита от светлина
90 Ден
3846

Пластмасова бутилка Капсула 30mg
Prograf®
Вода за инжекции 5ml
Ораплюс® / Орасуит® (1:1) >>30ml
23-26°C Защита от светлина
120 Ден
2789

Пластмасова бутилка Капсула 30 mg
Prograf®
Ораплюс® / захарен сироп (1:1) >> 60 ml
24-26°C Защита от светлина
56 Ден
2436

Спринцовка Прах 0,5 mg
® = ?
Полисорбат 80 1,08 µl
Oral Mix® >> 1 ml
25°C Защита от светлина
90 Ден
3946

Спринцовка Капсула 0,5 mg
Prograf®
Oral Mix® >> 1 ml
25°C Защита от светлина
90 Ден
3946

Спринцовка Прах 0,5 mg
® = ?
Полисорбат 80 1.08 µl
Oral Mix® >> 1 ml
5°C Защита от светлина
90 Ден
3946

Спринцовка Капсула 0,5 mg
Prograf®
Oral Mix® >> 1 ml
5°C Защита от светлина
90 Ден
3946

Novelia® Прах 1 mg
Kolliphor EL® 80 mg
Етанол 23,8 µL
NaH2PO4 2,45 mg
Na2HPO4 0,181 mg
натриев хиалуронат 7,35 mg
Натриев хлорид 0.9% >> 5 mL
2-8°C Не е уточнено
270 Ден
4673
Novelia® Прах 5 mg
Kolliphor EL® 400 mg
Етанол 119 µL
NaH2PO4 2,25 mg
Na2HPO4 0,167 mg
натриев хиалуронат 6,75 mg
Натриев хлорид 0.9% >> 5 mL
2-8°C Не е уточнено
270 Ден
4673

  Mentions Légales