Siste oppdatering :
06/05/2021
Kreft narkotika   Etoposide  
Injeksjon
Mikstur
Oppløsningsstabilitet Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Uforlikeligheter Administrasjonsmåte Referanser Pdf
   Kjemisk struktur  

Handelsnavn   Handelsnavn     

Handelsnavn er veiledende og sammensetning av hjelpestoffer kan være forskjellig avhengig av land og produsent

Eposin Belgia, Colombia, Malaysia, Norge, Storbritannia, Sverige, Sør-Afrika
Etocris Argentina, Chile, Peru
Etolon India
Etomedac Luxembourg, Tyskland
Etonolver Venezuela
Etoposide Frankrike, Hellas, Nederland
Etosid Egypt, India, Malaysia
Eunades Brasil
Exitop Finland, Sverige, Tyskland
Fytosid Egypt, India, Malaysia
Lastet De forente arabiske emirater, Egypt, Iran, Italia, Polen, Tyrkia, Ungarn
Onkoposid Tyskland
Riboposid Tyskland
Sedol Peru
Toposin Nederland
Tosuben Mexico
Vepesid Australia, Belgia, Canada, Colombia, Danmark, Egypt, Finland, Hellas, Irland, Italia, Kroatia, Luxembourg, Nederland, Polen, Saudi-Arabia, Slovenia, Spania, Sveits, Sør-Afrika, Tyrkia, Tyskland, Ungarn, USA, Østerrike
Vepeside Marokko, Tunisia

Faktorer som påvirker stabiliteten   Injeksjon   Faktorer som påvirker stabiliteten : Etoposide        

  Mentions Légales