Siste oppdatering :
16/06/2024
Antihistamin (H1)   Promethazine hydrochloride  
Injeksjon
Oppløsningsstabilitet Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Kompatibilitet Administrasjonsmåte Referanser Pdf
   Kjemisk struktur  

Handelsnavn   Handelsnavn     

Handelsnavn er veiledende og sammensetning av hjelpestoffer kan være forskjellig avhengig av land og produsent

Atosil Tyskland
Chemoprozin Iran
Diphergan Polen
Farganesse Italia
Fenergan Argentina, Brasil, Portugal
Frinova Spania
Phenergan Australia, Belgia, Frankrike, Iran, Irland, Luxembourg, Marokko, Nederland, Storbritannia, USA
Pipolphen Ungarn
Promethazin Tyskland
Promethazina Argentina
Promethazine Australia, Canada, Iran, Irland, Malaysia, Nederland, Storbritannia, USA
Promethazine hydrochloride Malaysia, New Zealand
Protazin Tyskland
Titanox Hellas
Oppløsningsstabilitet   Injeksjon   Oppløsningsstabilitet : Promethazine hydrochloride     
Beholder Oppløsningsmiddel Konsentrasjon Temperatur Oppbevaring Varighet av stabilitet Referanser
Glass Natriumklorid 0,9 % 0,095 mg/ml 21°C Beskyttes mot lys
24 Tid
350

Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 0,095 mg/ml 21°C Beskyttes mot lys
24 Tid
350

Polyetylen Natriumklorid 0,9 % 0,095 mg/ml 21°C Beskyttes mot lys
24 Tid
350


  Mentions Légales