Senaste uppdateringen :
08/05/2024
Antihistamin (H1)   Promethazine hydrochloride  
Injektion
Lösningars stabilitet Stabilitet i blandningar Faktorer som påverkar stabiliteten Kompatibilitet Administreringssätt Hänvisningar Pdf
   Molekylstruktur  

Varunamn   Varunamn     

Angivna handelsnamn på läkemedel är enbart vägledande då formulering inklusive hjälpämnen kan variera mellan länder och tillverkare

Atosil Tyskland
Chemoprozin Iran
Diphergan Polen
Farganesse Italien
Fenergan Argentina, Brasilien, Portugal
Frinova Spanien
Phenergan Australien, Belgien, Förenta Staterna, Frankrike, Iran, Irland, Luxemburg, Marocko, Nederländerna, Storbritannien
Pipolphen Ungern
Promethazin Tyskland
Promethazina Argentina
Promethazine Australien, Förenta Staterna, Iran, Irland, Kanada, Malaysia, Nederländerna, Storbritannien
Promethazine hydrochloride Malaysia, Nya Zeeland
Protazin Tyskland
Titanox Grekland
Lösningars stabilitet   Injektion   Lösningars stabilitet : Promethazine hydrochloride     
Behållare Lösningsmedel Koncentration Temperatur Förvaring Stabilitets varaktighet Hänvisningar
Glas Natriumklorid 0,9 % 0,095 mg/ml 21°C Skyddas från ljus
24 Timma
350

Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 0,095 mg/ml 21°C Skyddas från ljus
24 Timma
350

Polyetylen Natriumklorid 0,9 % 0,095 mg/ml 21°C Skyddas från ljus
24 Timma
350


  Mentions Légales