Siste oppdatering :
24/05/2023
Antihistamin (H1)   Promethazine hydrochloride  
Injeksjon
Oppløsningsstabilitet Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Kompatibilitet Administrasjonsmåte Referanser Pdf
   Kjemisk struktur  

Handelsnavn   Handelsnavn     

Handelsnavn er veiledende og sammensetning av hjelpestoffer kan være forskjellig avhengig av land og produsent

Atosil Tyskland
Chemoprozin Iran
Diphergan Polen
Farganesse Italia
Fenergan Argentina, Brasil, Portugal
Frinova Spania
Phenergan Australia, Belgia, Frankrike, Iran, Irland, Luxembourg, Marokko, Nederland, Storbritannia, USA
Pipolphen Ungarn
Promethazin Tyskland
Promethazina Argentina
Promethazine Australia, Canada, Iran, Irland, Malaysia, Nederland, Storbritannia, USA
Promethazine hydrochloride Malaysia, New Zealand
Protazin Tyskland
Titanox Hellas
Administrasjonsmåte   Administrasjonsmåte :Promethazine hydrochloride     
Voie
Intravenøs
Intravenøs infusjon
Intramuskulær
Subkutan

  Mentions Légales