Последно актуализиране :
10/07/2024
Антихистамин (Н1)   Promethazine hydrochloride  
Инжекция/Инжекционен
Стабилност на разтвори Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Съвместимост Път на въвеждане Библиография Pdf
   Химична структура  

Търговско наименование   Търговско наименование     

Търговските имена са примерни и съставът на помощните вещества може да бъде различен в зависимост от държавата и лабораториите

Atosil Германия
Chemoprozin Иран
Diphergan Полша
Farganesse Италия
Fenergan Аржентина, Бразилия, Португалия
Frinova Испания
Phenergan Австралия, Белгия, Великобритания, Иран, Ирландия, Люксенбург, Мароко, Съединени Американски щати / САЩ, Франция, Холандия
Pipolphen Унгария
Promethazin Германия
Promethazina Аржентина
Promethazine Австралия, Великобритания, Иран, Ирландия, Канада, Малайзия, Съединени Американски щати / САЩ, Холандия
Promethazine hydrochloride Малайзия, нова Зеландия
Protazin Германия
Titanox Гърция
Път на въвеждане   Път на въвеждане :Promethazine hydrochloride     
Voie
Интравенозно
Интравенозна инфузия
Интрамускулно
Подкожна

  Mentions Légales