Posledná aktualizácia :
08/06/2023
H1-antihistaminikum   Promethazine hydrochloride  
Injekcia
Stabilita roztokov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Spôsob podania Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Obchodný názov   Obchodný názov     

Obchodné názvy sú orientačné, a zloženie pomocných látok sa môže líšiť v závislosti od krajiny a výrobcu.

Atosil Nemecko
Chemoprozin Irán
Diphergan Poľsko
Farganesse Taliansko
Fenergan Argentína, Brazília, Portugalsko
Frinova Španielsko
Phenergan Austrália, Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Irán, Írsko, Luxembursko, Maroko, Spojené štáty Americké, Veľká Británia
Pipolphen Maďarsko
Promethazin Nemecko
Promethazina Argentína
Promethazine Austrália, Holandsko, Irán, Írsko, Kanada, Malajzia, Spojené štáty Americké, Veľká Británia
Promethazine hydrochloride Malajzia, Nový Zéland
Protazin Nemecko
Titanox Grécko

Faktory ovplyvňujúce stabilitu   Injekcia   Faktory ovplyvňujúce stabilitu : Promethazine hydrochloride        
Odkazy na lieteratúru
Rozpúšťadlo Parenterálna výživa (binárna zmes) Indukuje Degradácia 301

  Mentions Légales