Posledná aktualizácia :
30/09/2022
Antiflogistikum   Hydrocortisone sodium succinate  
Injekcia
Perorálny roztok
Stabilita roztokov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Spôsob podania Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Obchodný názov   Obchodný názov     

Obchodné názvy sú orientačné, a zloženie pomocných látok sa môže líšiť v závislosti od krajiny a výrobcu.

Actocortina Španielsko
Androcortil Brazília
Corticina Venezuela
Cortop Taliansko
Drosodin Mexiko
Efcortesol Veľká Británia
Extaden Mexiko
Flebocortid Maroko, Mexiko, Taliansko
Fridalit Argentína, Peru
Hialub Čile
Hycort Venezuela
Hydrocort Francúzsko
Inotid Mexiko
Itrocsona Kolumbia
Novocortil Peru
Solu Cortef Austrália, Belgicko, Chorvátsko, Čile, Dánsko, Fínsko, Grécko, Holandsko, Island, Juhoafrická republika, Kanada, Kolumbia, Luxembursko, Nórsko, Portugalsko, Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Spojené štáty Americké, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia
Sonatalis Mexiko
Stricort Malajzia, Venezuela
Stabilita roztokov   Injekcia   Stabilita roztokov : Hydrocortisone sodium succinate     
Obal Rozpúšťadlo Koncentrácia Teplota Uchovávanie Časová dĺžka Odkazy na lieteratúru
Sklo 0,9% chlorid sodný 1 mg/ml 25°C Za svetla
3 Dní
739
Žolík (rôzne)

Sklo Ringerov laktátový roztok 1 mg/ml 25°C Za svetla
3 Dní
739
Žolík (rôzne)

Sklo Elliottov B roztok 1 mg/ml 25°C Za svetla
24 Hodín
739
Žolík (rôzne)

Sklo Elliottov B roztok 2 mg/ml 23°C Nešpecifikované
24 Hodín
31
Žolík (rôzne)

Sklo Elliottov B roztok 2 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
48 Hodín
31
Žolík (rôzne)

Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný 1 mg/ml 25°C Za svetla
7 Dní
2001

Polyvinylchlorid (PVC) 0,9% chlorid sodný 1 mg/ml 7°C Nešpecifikované
41 Dní
2001

Injekčná striekačka polypropylén Voda na injekciu 50 mg/ml 25°C Za svetla
6 Dní
2001

Injekčná striekačka polypropylén Voda na injekciu 50 mg/ml 5°C Nešpecifikované
81 Dní
2001

Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný 1 mg/ml 25°C Za svetla
6 Dní
2001

Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný 1 mg/ml 7°C Nešpecifikované
48 Dní
2001

Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný 10 mg/ml 25°C Nešpecifikované
3 Dní
2354

Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný 10 mg/ml 5°C Nešpecifikované
21 Dní
2354

Injekčná striekačka polypropylén Elliottov B roztok 2 mg/ml 23°C Nešpecifikované
24 Hodín
31
Žolík (rôzne)

Injekčná striekačka polypropylén Elliottov B roztok 2 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
48 Hodín
31
Žolík (rôzne)


  Mentions Légales