Senaste uppdateringen :
18/04/2024
Neuroleptikum   Droperidol  
Injektion
Lösningars stabilitet Stabilitet i blandningar Faktorer som påverkar stabiliteten Kompatibilitet Administreringssätt Hänvisningar Pdf
   Molekylstruktur  

Varunamn   Varunamn     

Angivna handelsnamn på läkemedel är enbart vägledande då formulering inklusive hjälpämnen kan variera mellan länder och tillverkare

Blofop Colombia
Dehidrobenzoperidol Portugal
Dehidrobenzperidol Belgien, Danmark, Finland, Förenade Arabemiraten, Luxemburg, Nederländerna, Österrike
Diprivan Argentina, Australien, Belgien, Chile, Frankrike, Kanada, Österrike, Saudi-Arabien
Disoprivan Tyskland
Dridol Sverige
Droleptan Australien, Frankrike, Nya Zeeland
Droperidol Chile, Förenta Staterna, Frankrike, Kanada, Peru, Ungern
Fresofol Argentina
Gobbifol Argentina
Inapsine Förenta Staterna
Profol Argentina
Propofol Argentina, Australien, Belgien, Chile, Colombia, Kanada, Österrike
Recofol Saudi-Arabien
Sintodian Italien
Lösningars stabilitet   Injektion   Lösningars stabilitet : Droperidol     
Behållare Lösningsmedel Koncentration Temperatur Förvaring Stabilitets varaktighet Hänvisningar
Glas NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 0,02 mg/ml 27°C Ljus
10 Dag
1187

Glas Ringer-laktatlösning 0,02 mg/ml 27°C Ljus
7 Dag
1187

Polyvinylklorid NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 0,02 mg/ml 27°C Ljus
7 Dag
1187

Spruta polypropen Natriumklorid 0,9 % 0,18 mg/ml 20°C-25°C Ljus
14 Dag
1968
Evidensnivå D

Spruta polypropen Natriumklorid 0,9 % 0.625 mg/ml 23-27°C Skyddas från ljus
180 Dag
3207
Evidensnivå A


  Mentions Légales